Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft supplies Umicore with wind power for their Finnish production site in Kokkola

15 Sep, 2022

Brüssel, Düsseldorf, 15 September 2022. Statkraft and Umicore have signed a long-term power purchase agreement (PPA) sourcing renewable power from onshore wind turbines in Finland. This agreement will cover part of the needs of Umicore’s site in Kokkola, where the Group produces precursor cathode active materials and refines cobalt used in rechargeable batteries for electric cars.

For Finnish version, see below

umicore_1200x675px_GB.pngStatkraft will provide Umicore with approx. 60 GWh renewable power per year until 2033, certified with guarantees of origin from the Nuolivaara wind farm, in northern Finland. The non-subsidised wind farm will consist of 17 wind turbines with a total installed capacity of 96.9 MW and is expected to be commissioned in 2023. The contract runs for a period of 10 years starting in 2024.

“The accelerated energy transition towards clean mobility that we are enabling at Umicore, goes beyond the rechargeable battery materials we produce and recycle. As we are taking our company to the next growth level it’s also about the choices we make in the way we produce – and still reach our objective of carbon neutrality in 2035,” said Mathias Miedreich, CEO of Umicore. “Clean energy agreements like the one we signed with Statkraft, allow Europe’s largest cobalt refinery and state-of-the-art cathode precursor facility to produce sustainably. Moreover, they reduce Umicore’s scope 2 emissions as we use electricity as the main source of energy throughout our battery materials value chain, and they significantly contribute to securing our own energy supplies, at a cost competitive level, for the next decade.”

“We are proud to support Umicore in Finland with this PPA to reduce their CO2 emissions and contribute to their sustainability goals. As the largest producer of renewable power in Europe, we in Statkraft aim to be a major partner to industry customers in the Nordic region and believe that our solutions should fit our customer’s needs,” said Hallvard Granheim, Executive Vice President for Markets at Statkraft.

13563_View of the RBM plant in Kokkola_ Finland_72.jpg
Umicore's refinery in Kokkola, Finland.
Image: Umicore

As a leading PPA provider, Statkraft brings together power producers and companies from trade and industry across Europe and develops new innovative concepts. In Finland, Statkraft offers PPAs to industrial and commercial companies as well as to project developers and investors enabling the financing of new renewable power plants. As one of the most important actors in the European energy market, Statkraft trades energy and renewable energy certificates in Finland.

In its Let’s go for Zero ESG strategy, Umicore aims to reach net-zero greenhouse gas emissions by 2035 for its scope 1 emissions resulting from its on-site operations, and for its scope 2 emissions, which relate to energy purchases. As a first milestone, Umicore aims to reduce greenhouse gas emissions by 20 percent in 2025 from the 2019 baseline.

 About Umicore

Umicore is the circular materials technology Group. It focuses on application areas where its expertise in materials science, chemistry and metallurgy makes a real difference. Its activities are organised in three business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies and Recycling. Each business group is divided into market-focused business units offering materials and solutions that are at the cutting edge of new technological developments and essential to everyday life. 

Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to clean mobility materials and recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life.  

Umicore’s industrial and commercial operations as well as R&D activities are located across the world to best serve its global customer base. The Group generated revenues (excluding metal) of € 4.0 billion (turnover of € 24.1 billion) and employed 11,050 people in 2021.

Statkraft toimittaa tuulivoimaa Umicoren uuteen tuotantolaitokseen Kokkolassa

Bryssel, Düsseldorf, 15. syyskuuta 2022. Statkraft ja Umicore ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sähkönhankintasopimuksen (PPA) uusiutuvan energian hankkimisesta maatuulivoimaloista Suomessa. Sopimus kattaa osan Umicoren Kokkolan laitoksen tarpeesta. Umicore valmistaa laitoksessa prekursorimateriaaleja katodien aktiivimateriaaleihin ja jalostaa sähköautojen akuissa käytettävää kobolttia.

Statkraft toimittaa Umicorelle vuoteen 2033 asti vuosittain noin 60 GWh alkuperäsertifioitua uusiutuvaa energiaa Pohjois-Suomessa sijaitsevasta Nuolivaaran tuulipuistosta. Ilman tukea toimivaan tuulipuistoon tulee 17 tuuliturbiinia. Kokonaiskapasiteetiltaan 96,9 MW:n tuulipuiston käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 2023. Sopimuskausi on 10 vuotta ja alkaa vuonna 2024.

Me Umicorella toimimme liikenteen sähköistämisen mahdollistajina, mutta tämä ripeä uusiin energiamuotoihin siirtyminen ulottuu pidemmälle kuin vain puhtaan liikenteen vaatimien akkumateriaalien valmistus ja kierrätys. Kun viemme yritystämme kasvun uudelle tasolle, on tärkeää tehdä oikeita valintoja myös tuotantomenetelmissä – olemmehan toteuttamassa tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2035”, Umicoren toimitusjohtaja Mathias Miedreich sanoo. ”Nyt Statkraftin kanssa tekemämme kaltaisten puhtaan energian sopimusten ansiosta Euroopan suurin kobolttijalostamo ja huippumoderni katodien prekursorimateriaalitehdas pystyy viemään kestävää kehitystä eteenpäin. Lisäksi sopimukset vähentävät Umicoren Scope 2 -luokan päästöjä, sillä käytämme sähköä pääenergianlähteenä kauttaaltaan koko akkumateriaalien arvoketjussa. Samalla ne auttavat merkittävällä tavalla varmistamaan oman energiahuoltomme kustannustehokkaasti seuraavan vuosikymmenen aikana.

Olemme ylpeitä voidessamme tukea Umicoren toimintaa Suomessa sähkönhankintasopimuksella, joka pienentää heidän hiilidioksidipäästöjään ja edistää heidän kestävän kehityksen tavoitteitaan. Statkraft on Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja, ja yhtiöllämme on tavoitteena tulla pohjoismaisten teollisuusasiakkaiden merkittäväksi kumppaniksi. Uskomme, että ratkaisumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin”, Statkraftin markkinoista vastaava Executive Vice President Hallvard Granheim kertoo.

Johtavana sähkönhankintasopimusten tarjoajana Statkraft tuo yhteen energiantuottajat sekä kaupan ja teollisuuden yritykset eri puolilla Eurooppaa uusia, innovatiivisia malleja kehittäen. Suomessa Statkraft tarjoaa sähkönhankintasopimuksia teollisuus- ja liikeyrityksille sekä hankekehittäjille ja sijoittajille mahdollistaen näin uusien puhtaan energian tuotantolaitosten rahoittamisen. Statkraft on Euroopan energiamarkkinoiden tärkeimpiä toimijoita, joka käy kauppaa energialla ja uusiutuvaa energiaa koskevilla todistuksilla Suomessa.

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoseikkoja käsittelevällä Let’s go for Zero -strategiallaan Umicore tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Strategia kattaa sekä yhtiön omien tuotantolaitosten toiminnasta syntyvät Scope 1 -luokan päästöt että ostoenergian synnyttämät Scope 2 -luokan päästöt. Ensimmäisenä virstanpylväänä Umicore aikoo vähentää vuoteen 2025 mennessä kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoden 2019 tasosta.

Tietoja Umicoresta

Umicore on kiertotalouden materiaaleihin erikoistunut teknologiakonserni. Yhtiö keskittyy sovellusalueisiin, joissa sen materiaalitieteen, kemian ja metallurgian asiantuntemus tuo merkittävän kilpailuedun. Yhtiön toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintaryhmään: katalyysi, energia- ja pintateknologiat sekä kierrätys. Kukin liiketoimintaryhmä jakautuu markkinasuuntautuneisiin liiketoimintayksiköihin, jotka tarjoavat teknologiakehityksen eturintamassa olevia, jokapäiväisessä elämässä välttämättömiä materiaaleja ja ratkaisuja. 

Umicore saa pääosan liikevaihdostaan puhtaan liikkuvuuden materiaaleista ja kierrätyksestä. Myös yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostus keskittyy näihin alueisiin. Umicoren ensisijainen tavoite, kestävän arvon luominen, perustuu haluun kehittää, valmistaa ja kierrättää materiaaleja tavalla, joka vastaa yhtiön toiminta-ajatukseen, paremman elämän mahdollistavien materiaalien tarjoamiseen.  

Umicoren teolliset ja kaupalliset operaatiot sekä T&K-toiminta ovat levittäytyneet eri puolille maailmaa, jotta yhtiö voi palvella globaalia asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2021 konsernin liiketulos (metalliliiketoimintaa lukuun ottamatta) oli 4,0 miljardia euroa (liikevaihto 24,1 miljardia euroa). Henkilöstön määrä oli samana vuonna 11 050 ihmistä.

For media and business inquiries

Fredrik Åkerlund
Senior Originator Finland

More news from Finland